ศาลจังหวัดมุกดาหาร
Mukdahan Provincial Court
  • เตรียมความพร้อมก่อนเป็นพยานศาล
  • แบบตอบรับการมาศาลของพยาน
  • แบบตอบรับเข้าร่วมไกล่เกลี่ย
  • แบบสอบถามการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องศาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศศาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 ประกาศศาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีนายประกันฯ ศาลจังหวัดมุกดาหาร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ความและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ศาลจังหวัดมุกดาหาร ไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกกรณีไม่มีผู้คัดค้าน ผ่านระบบ Line Application อันเป็นการดำเนินการตามนโยบายประธานศาลฎีกา ด้านการนำระบบศาลยุติธรรมดิจิทัล (Smart Court) มาใช้เป็นเครื่องมือในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน