ศาลจังหวัดมุกดาหาร
Mukdahan Provincial Court
  • เตรียมความพร้อมก่อนเป็นพยานศาล
  • แบบตอบรับการมาศาลของพยาน
  • แบบตอบรับเข้าร่วมไกล่เกลี่ย
  • แบบสอบถามการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องศาล
  • แจ้งปัญหาข้อขัดข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาลจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการ Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด และปรับปรุงบริเวณอาคารศาล ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ห้องผู้พิพากษา ห้องธุรการศาลจังหวัดมุกดาหาร ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดตา รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณอาคารศาลให้น่าอยู่ อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ศาลยุติธรรม อีกทั้ง เป็นไปตามนโยบายประธานศาลฎีกา รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน ศาลจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันจัดรายการวิทยุให้ความรู้การกู้ยืมเงิน ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ศาลจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ศาลจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในงานศพ นายถวิล สุวรรณมุก ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดมุกดาหาร ศาลจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายถวิล สุวรรณมุก ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดมุกดาหาร

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน